Chào Mừng bạn đến với Tài Năng Âm Nhạc Nhí

Home / The Voice Kids / The Voice 2017 Knockout – Hanna Eyre:

The Voice 2017 Knockout – Hanna Eyre:

♪♪♪ ♪ Closed khỏi tình yêu, tôi không cần sự đau đớn ♪ ♪ Một hoặc hai lần là đủ, và đó là tất cả trong vô vọng ♪ ♪ Thời gian bắt đầu để vượt qua, trước khi bạn biết điều đó bạn sẽ sống mãi ♪ ♪ Oo-o-oh ♪ Nhưng tôi không quan tâm những gì họ nói ♪ ♪ Tôi đang trong tình yêu với bạn ♪ Họ cố gắng kéo tôi đi ♪ Nhưng họ không biết sự thật ♪ ♪ Trái tim tôi của tê liệt bởi các tĩnh mạch mà tôi tiếp tục đóng ♪ ♪ Oh, bạn cắt tôi mở, và tôi ♪ ♪ Giữ chảy máu, giữ, giữ máu tình yêu ♪ ♪ Tôi cứ chảy máu, giữ, giữ máu tình yêu ♪ ♪ Tôi cứ chảy máu, giữ, giữ máu tình yêu ♪ ♪ Bạn cắt tôi mở ♪ Tôi không quan tâm những gì họ nói ♪ Tôi đang trong tình yêu với bạn ♪ Họ cố gắng kéo tôi đi ♪ Nhưng họ không biết sự thật ♪ ♪ Trái tim tôi của tê liệt bởi các tĩnh mạch tôi tiếp tục đóng ♪ ♪ Oo-oh, và tôi ♪ Giữ chảy máu, giữ, giữ máu tình yêu ♪ ♪ Giữ chảy máu, giữ, giữ máu tình yêu ♪ ♪ Giữ chảy máu giữ, giữ máu tình yêu ♪ ♪ Oh, bạn cắt tôi mở ♪ Tôi cứ chảy máu ♪ Keep, giữ huyết ♪ tình yêu [Chúc mừng và vỗ tay]

About trieunguyen1805

Comments are closed.

Scroll To Top