Chào Mừng bạn đến với Tài Năng Âm Nhạc Nhí

Home / The Voice Kids / Roger Cicero – in diesem Moment (Leon) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

Roger Cicero – in diesem Moment (Leon) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

Vào lúc đó, mặt trời ở đâu đó trên Goes Nếu một số phận chạy khóa học của mình phá hủy hy vọng và nghe một lời cầu nguyện Và ở đâu đó chỉ wirds mùa hè và mùa thu đã ở nơi khác Và mọi người tin chắc rằng lại tuổi trẻ của mình Và khi một trong hàng triệu tôi đứng đây và nhìn lên Hỏi tôi bạn đang ở đâu và làm thế nào nó có lẽ là bởi vì Và là một trong những triệu treo trên những kỷ niệm Tôi cảm thấy rằng bạn chỉ là ở đây tại thời điểm này Và khi một trong hàng triệu tôi đứng đây và nhìn lên Hỏi tôi bạn đang ở đâu và làm thế nào nó có lẽ là bởi vì Và là một trong những triệu treo trên những kỷ niệm Tôi cảm thấy rằng bạn chỉ là ở đây tại thời điểm này

About trieunguyen1805

Comments are closed.

Scroll To Top