Chào Mừng bạn đến với Tài Năng Âm Nhạc Nhí

Home / The Voice Kids / Adele – Make You Feel My Love (Marin) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

Adele – Make You Feel My Love (Marin) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

Khi mưa đang thổi vào mặt bạn Và cả thế giới là trên trường hợp của bạn Tôi có thể cung cấp cho bạn một cái ôm ấm áp Để làm cho bạn cảm thấy tình yêu của tôi Tôi biết bạn chưa thực hiện suy nghĩ của bạn lên được nêu ra (Mẹ: "Come on, come on") Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm bạn sai

(Nena: "Tôi không chắc chắn về nó" – Larissa: "Em cũng vậy") Tôi biết nó từ lúc đó chúng ta gặp nhau Không nghi ngờ trong tâm trí của tôi, nơi bạn thuộc về (Cha: "Một lần nữa" Mẹ: "Come on, come on!") Tôi muốn bị đói, tôi muốn đi màu đen và màu xanh Tôi muốn đi bò xuống đại lộ Không, không có gì mà tôi sẽ không làm Để làm cho bạn cảm thấy tình yêu của tôi (Mẹ: "Đây là giật gân!") Để làm cho bạn cảm thấy tình yêu của tôi

Để làm cho bạn cảm thấy tình yêu của tôi (Nena: "Không phải tôi điều") Mẹ: "Bravo, Sơn"

About trieunguyen1805

Comments are closed.

Scroll To Top