Chào Mừng bạn đến với Tài Năng Âm Nhạc Nhí

Home / The Voice Kids / The Beatles – Blackbird (Zoé-Loes) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

The Beatles – Blackbird (Zoé-Loes) | The Voice Kids 2017 | Blind Auditions | SAT.1

hát Blackbird trong chết của đôi cánh đêm Tham luận án bị hỏng và học cách bay Tất cả cuộc sống của bạn, bạn chỉ được chờ đợi Đối với thời điểm này để phát sinh hát Blackbird trong một đêm khuya Đưa tổng hợp mắt trũng và học hỏi để xem Tất cả cuộc sống của bạn, bạn chỉ được chờ đợi giây phút này để được tự do bay Blackbird, ruồi blackbird Into the ánh sáng của đêm đen tối hát Blackbird trong chết của đôi cánh đêm Tham luận án bị hỏng và học cách bay Tất cả cuộc sống của bạn, bạn chỉ được chờ đợi Đối với thời điểm này để phát sinh Tất cả cuộc sống của bạn, bạn chỉ được chờ đợi Đối với thời điểm này để phát sinh

About trieunguyen1805

Comments are closed.

Scroll To Top