Jerry Lee Lewis – Great Balls Of Fire (Tilman) | The Voice Kids 2015 | Blind Auditions | SAT.1

Nó sẽ được tốt đẹp Điều đó sẽ là tuyệt vời Xin chào, tôi phải ở đây trên kênh Youtube của The Voice Kids? Nhìn đây Có rất nhiều video để xem và phải xuống ở đây là nút "Subscribe-" Tại sao những bạn chỉ cần Click vào nó? Bạn đã đăng ký? Bạn đừng? cũng sau đó, nhấp vào! Nhấp chuột! Nhấp chuột! Nhấp chuột!

Source: Youtube

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"