A Great Big World – Say Something (Samuel, Sabeschni, Hannah) | The Voice Kids 2014 | BATTLE | SAT.1

"Những thứ Sáu thoại Kids trên SAT1 và trên YouTube

" (Johannes) "Ừ, anh chàng" (Gia đình Sabeschni của) "Great"

Source: Youtube

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"