Chào Mừng bạn đến với Tài Năng Âm Nhạc Nhí

Home / The Voice Kids / Justin Bieber – Boyfriend (Mike) | The Voice Kids 2013 | Blind Auditions | SAT.1

Justin Bieber – Boyfriend (Mike) | The Voice Kids 2013 | Blind Auditions | SAT.1

"Những thứ Sáu thoại Kids trên SAT1 và trên YouTube

" (Gia đình) "Thôi nào Knock họ ra khỏi ghế của họ" (Gia đình) "Thôi nào Đẩy còi" (Speaker) "Ở những phút cuối cùng Lena quay cho Mike

" "Rõ ràng ông là một trong những quyền cho đội ngũ của mình" (Lena) "Awesome Rất tốt" (Lena) "Những gì tên của bạn là gì?" (Mike) "Tên tôi là Mike" (Lena) "Hallo Mike

Bạn có thể xin rap lại cho chúng ta" (Henning) "Đó sẽ là tuyệt vời" (Lena) "Awesome" (Lena) "Thật không may Mike, bạn không có một sự lựa chọn Bạn đang ở trong đội của tôi

" (Henning) "vần điệu của ông là tuyệt vời" (Tim) "Anh ấy là một vũ khí" (Lena) "Anh ấy rap rất tuyệt vời, tất cả chúng tôi đã đi điên" (Thore) "Bạn bước vào trận đấu" (Lena) "Và tôi có Mike

"

Source: Youtube

About trieunguyen1805

Comments are closed.

Scroll To Top