Evan Le – Diễm Xưa – Quỹ Học Bổng Trịnh Công Sơn

Thần đồng Evan Le biễu diễn Piano bài Diễm Xư Của Trịnh Công Sớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn.

Enjoyed this video?
Thần đồng Evan Le biễu diễn Piano bài Diễm Xư Của Trịnh Công Sớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ Sài Gòn sd
"No Thanks. Please Close This Box!"