Chào Mừng bạn đến với Tài Năng Âm Nhạc Nhí

Home / Little Big Shots / Cùng Học Tiếng Anh với Thần đồng 5 tuổi tính nhẩm siêu tốc Phần 1

Cùng Học Tiếng Anh với Thần đồng 5 tuổi tính nhẩm siêu tốc Phần 1

Tham gia vào chương trình Little Big Shots với khả năng sử dụng pháp tính nhẩm nhân chia bình phương siêu tốc của mình thì cậu bé Luis Jr. (Mỹ) đã gây ngạc nhiên, ấn tượng đối với tất cả khán giả và người xem truyền hình. Với hình thức điền vào chỗ trống.

MC: When did you start loving …(1)…, Luis? That’s a shadow. That’s… I remember the first time I discovered mine. Could not believe this little …(2)…boy couldn’t talk!

Luis: Uh, what did you say?

MC: Oh, nothing. Don’t worry about that. Are your …(3)…and sisters – Are they good at …(4)…?

Luis: Unh-unh.

MC: What about your parents? Is your dad good with …(4)…?

Luis: Unh-unh.

MC: Could you …(5)…me numbers?

Luis: Uh-huh.

MC: They tell me that you know how to play the square game.

Luis: Yes, you just – you just times it by itself.

MC: What is 145 squared?

Luis: Whoa, that’s a high one. …(6)… Okay. This.

MC: No, you got it right. That’s…

Luis: Yes. That’s a really …(7)…number, right?

MC: Can I try 162?

Luis: You got to say “squared”.

MC: Okay, one second.

Luis: The answer is… The answer is 26.244.

<<<<<<Đáp án Phần 1 xem tại đây>>>>>

Xem tiếp phần 2

Theo VnExpress

About trieunguyen1805

Leave a Reply

Scroll To Top