BOT Cai Lậy: Chủ đầu tư đang “lừa” dân? | VTC1VTC1 | Dù chủ đầu tư đã công bố mức phí để đại tu, sửa chữa những tuyến đường quanh khu vực huyện Cai Lậy, thế nhưng người dân vẫn hoài nghi bởi có nhiều điểm không đúng sự thật.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"